Základná škola Semerovo, 941 32 SEMEROVO, Školská č. 110

držiteľka ,, Ceny obce SEMEROVO"

Školiace centrum INFOVEK-u

Home
Kontakt
Kde nás nájdete
Foto + Info
ŠCI 40UP FIT
Comenius 2005/2008
Comenius 2009/2011
História obce
História školy
Naša škola
Kronika
Úspechy
Školské projekty
Triedy
Pracovníci školy
Rada školy
Žiacky parlament
Sponzori školy
Materská škola
Projekt EU
Projekty
 
Škola je zapojená:
 • Projekt
 • Socrates Comenius 1
 • Ministerstvo školstva SR – Enviroprojekt
 • Projekt INFOVEK – Otvorená škola
 • Projekt Otvorená škola – šport
 • Zdravie na školách
 • Regionálna výchova
 • ITV
 • Škola budúcnosti
 • Digitálni Štúrovci
 • PIRŠ
 • Škola podporujúca zdravie
 • Využíva prostriedky ESF
 • Klub škôl Environmentálneho minima
 • Združenie samosprávnych škôl
 • Podporovaná:
  • spoločnosťou Slovak Telekom
  • E - Slovakia
  • Ministerstvom dopravy spojov a telekomunikácií SR

    

  • Obcou Semerovo
 • Škola je oficiálnym strediskom:
  • Školiace centrum INFOVEK-u
  • Microsoft IT Academy Programme