Kontakt

 

ŠCI

Obsah školenia

Dokumenty

Termíny

Prihláška

Kontakt

Absolventi

  Kontakt na školu:   ZŠ Semerovo, 941 32 Semerovo 110, tel. 035/64 500 51

                                                 www školy:              www.zssemerovo.edu.sk

                                                             E-mail škola:             zs.semerovo@stonline.sk

                                                 E-mail učebňa Infovek: zkkladne@zssemerovo.edu.sk

  Kontakty na lektorov:

    1. Ing. Mária Baloghová, učitežka prírodovedných predmetov a informatiky

                                                            m.baloghova@centrum.sk,      tel.: 0915/718224

    2. Mgr. Dušan Lukáč, učitež prírodovedných predmetov a informatiky

                                                            dusan_l@centrum.sk,             tel.: 0915/769738