ŠKOLIACE   CENTRUM   INFOVEKU

Základná škola Semerovo, 941 32 SEMEROVO, Školská č. 110

         logo Infovek

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vzdelávanie učiteľov v oblasti práce a využitia IKT v práci učiteľa – PIRŠ“

ŠCI

Obsah školenia

Dokumenty

Termíny

Prihláška

Kontakt

Absolventi

Spoločnosť mc.edu s.r.o. v spolupráci s Asociáciou projektu Infovek začala s realizáciou vzdelávania všetkých slovenských učiteľov v rámci projektu školení „Vzdelávanie učiteľov v oblasti základov práce s Informačno-komunikačnými technológiami a ich využití v práci učiteľa – Projekt informatizácie regionálneho školstva“. V roku 2005 a 2006 budú realizovať školenia na vybraných školách a školských zariadeniach – školiacich centrách Infoveku.

Ide o rozsiahly projekt, ktorý prebieha v rokoch 2005 až 2006 a ktorého cieľom je preškolenie každého učiteľa základnej a strednej školy, ktorých pracovnou náplňou je výučba žiakov. Úspešné absolvovanie školenia  poskytne certifikované vzdelanie v oblasti používania informačno-komunikačných technológii v práci učiteľa.

Naša škola sa stala školiacim centrom Infoveku. V priebehu roku 2005 budeme realizovať viac ako 20 školení pre učiteľov všetkých typov škol.

Školenie je určené pre učiteľov základných a stredných škôl, je bezplatné, obsahovo zamerané na:

Ø       základy operačného systému Windows

Ø       základy práce s textom

Ø       základy práce s tabuľkami

Ø       základy práce s internetom a elektronickou poštou

Ø       základy tvorby prezentácií

Ø       využitie informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa

Ø       tvorba a obhajoba záverečného projektu

 

Rozsah školenia je 36 hodín, trvá 8 dni, končí sa vypracovaním a obhajobou učiteľských projektov. Pokročilí kurzisti možu po individuálnom posúdení pracovať samostatne doma. 

 

.

 

Tlačová konferencia 40UP (Pálfyho palác Bratislava)

.

 

40 UP

FIT

Naučte sa viac

 

.