Základná škola Semerovo, 941 32 SEMEROVO, Školská č. 110

držitežka ,, Ceny obce SEMEROVO"

Školiace centrum INFOVEK-u

Home
Kontakt
Kde nás nájdete
Foto + Info
ŠCI 40UP FIT
Comenius 2005/2008
Comenius 2009/2011
História obce
História školy
Naša škola
Kronika
Úspechy
Školské projekty
Triedy
Pracovníci školy
Rada školy
Žiacky parlament
Sponzori školy
Materská škola
Projekt EU
Projekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viedeň

.

 

 

Írsko

.

 

Portugalsko

 

 

 

Ostatne fotografie

.