Základná škola Semerovo, 941 32 SEMEROVO, Školská č. 110

držiteľka ,, Ceny obce SEMEROVO"

Školiace centrum INFOVEK-u

Home
Kontakt
Kde nás nájdete
Dôležité informácie
ŠCI 40UP FIT
Comenius 2005/2008
Comenius 2009/2011
História obce
História školy
Naša škola
Kronika
Úspechy
Školské projekty
Triedy
Pracovníci školy
Rada školy
Sponzori školy
Materská škola
Projekt EU
Projekty
 

Sponzori školy

 

Obec Semerovo - Obecné zastupiteľstvo Semerovo

941 32  Semerovo č. 345

Tel.: 035/64 741 01, 035/64 500 11,  035/64 500 80

Tel., Fax: 035/64 500 10, Mobil: 0905/634 035

 

Infokanál semerovskej televízie + Videotext

www.tourist-channel.sk/semerovo

E-mail: obec.semerovo@stonline.sk

 

OBNOVA  stavebná firma + sklad - Jaroslav Košán

941 32  Semerovo č. 546

Tel.: 035/64 742 79

 

Združenie rodičov pri ZŠ Semerovo

príjemca 2% z dane zo mzdy

 

Rada školy pri ZŠ Semerovo

 

ALCIA – farby, laky, drogéria - Katarína Hatalová

941 32  Semerovo č. 567

Tel.: 035/64 74 344

 

AGROSPOL Semerovo - družstvo

rastlinná a živočíšna výroba

941 32 Semerovo

Tel.: 035/64 500 40

 

JUDr. Helena Kontrová, advokátka

941 32  Semerovo č. 414

Tel.: 035/64 74 280

Mobil: 0905/436 129

 

RAB spol. s r.o. Semerovo
Ing. Branislav Becík,
výroba hydinového mäsa + rastlinná výroba

941 32 Semerovo

Tel.: 035/64 74 102

 

Milada Čerešová
LKW Servis Semerovo

941 32 Semerovo

Tel.: 0911/089 289

 

KARIBIK Eva Bajlová

941 32 Semerovo č. 408

 

COOP servis group spol. s r.o. Nové Zámky

spolumajiteľ: Jozef Otruba
941 32 Semerovo č.291

Tel.: 0903/786 258

 

Dušan Bagala

941 32 Semerovo č.577

Tel.: 0908/728 023

 

Karol  Hatala Karlschenke

941 32 Semerovo č. 294

 

Kráľ + Ivan - Tijana

941 32 Semerovo

 

SLOVJAN – textil, oblečenie, obuv - Eva Šimová 

941 32 Semerovo č. 627

Tel.: 035/64 74 287

 

Rodičia žiakov našej ZŠ zo Semerova

 

Podnikatelia z obce SEMEROVO

  

Obec Čechy, 941 32 ČECHY - Obecné zastupiteľstvo Čechy

Tel.: 035/64 70 125

 

Drevona  Horňák - Štefan Turský

941 32  Čechy č. 131

Tel.: 035/64 701 20

 

Rodičia žiakov našej ZŠ z obce Čechy

 

Podnikatelia z obce ČECHY

 

SLOVTOS, spol. s r.o. Jasová

941 33  JASOVÁ

Tel.: 035/64 77 110

 

REMOS Ing. Andrej Mašlonka

ZVOLEN

 

Konzum u Pinčekov

Veľké  Lovce