Základná škola Semerovo, 941 32 SEMEROVO, Školská č. 110

držiteľka ,, Ceny obce SEMEROVO"

Školiace centrum INFOVEK-u

Home
Kontakt
Kde nás nájdete
Dôležité informácie
ŠCI 40UP FIT
Comenius 2005/2008
Comenius 2009/2011
História obce
História školy
Naša škola
Kronika
Úspechy
Školské projekty
Triedy
Pracovníci školy
Rada školy
Sponzori školy
Materská škola
Projekt EU
Projekty
 

Úspechy našej školy

 

 

Bábkarský súbor Slniečko najúspešnejší reprezentant školy a obce v histórii

Detský bábkarský súbor Slniečko pri družstevnom klube a základnej škole preslávil Semerovo doma aj v zahraničí a v rokoch 1978 až 1988. V rokoch 1980 – 83 bol  najlepším detským súborom Slovenska a až do roku 1988 patril do absolútnej špičky súborov  na Slovensku ale aj v Československu.

Pracoval pod vedením manželov Vlasty a Imricha  Hrabovských v spolupráci s režisérom Bábkového divadla v Nitre Jánom Hižnayom a scénografom divadla Andreja Bagara v Nitre Františkom Pergerom.

Za desať rokov uviedol hry, v ktorých účinkovali žiaci ZŠ a dosiahli v rokoch 1978 až 1988 tieto úspechy:

 sezóna 1978 / 79  Penčo  Mančev - MACKO  ZÁDRAPKO - počet  vystúpení :    5 ( krajská  súťaž  Šaľa, ďalej len Šaľa - 2. miesto).

Sezóna 1979 / 80 Melánia  Jakubisková -   NEBOJSA - počet  vystúpení : 34  ( Šaľa - 1. miesto, 29. LCH medzinárodný festival Chrudim, Slniečko členom svetovej organizácie UNIMA, Scénická  žatva  Martin , VIII. bábkarský majáles Budapešt).

Sezóna 1980 / 81  Mišo  Kováč Adamov GAŠPARKO - počet  vystúpení:   24 x Gašparko,  9 x Nebojsa a Gašparko spojené predstavenie ( Šaľa - 1.  miesto, Celoštátna  súťaž  Žilina : 1. miesto - Hlavná  cena a   Diplom  MK SR  za  pedagogickú  prácu  v  súbore,  13. Kaplické  divadelné  leto KAPLICE, s hrami:  Nebojsa  +  Gašparko, Scénická žatva Martin - druhýkrát      so Zápisom  do  venca  víťazov  Scénickej žatvy  Martin ).

Sezóna 1981 / 82 Louis  Pergaud - GOMBÍKOVÁ  VOJNA - počet vystúpení : 31 ( Šaľa  1. miesto, Celoslovenská súťaž Bábkarská Žilina - 1. miesto Hlavná cena MK SR ,  Scénická žatva Martin - tretíkrát ).

Sezóna 1982 / 83 MARIANNA  GRZNÁROVÁ  - MAŤKO  A   KUBKO - počet vystúpení: 34 (  Šaľa - 1. miesto, Celoslovenský seminár Bábkarská Žilina , Štúrova Modra,  Kremnické GAGY, Scénická žatva Martin, 4. účasť na festivale za sebou,  zájazd v MĽR - Vác).

Sezóna 1983/84 Rudyard  Kipling  - MAUGLÍ - počet vystúpení :  39, (nahrávanie HR TN STV, federálne TN, Šaľa - 1. miesto, Bábkarská Žilina celoslovenský festival - Cena za tvorivý dramaturgický čin, 33. Medzinárodná  bábkarská Chrudim - účasť 2.- krát).

Sezóna 1984 / 85 a 1985 / 86  ERNEST  BRYLL  -  KATARZYNA  GARTNEROVÁ - JÁNOŠÍK  alebo  NA  SKLE  MAĽOVANÉ - počet  predstavení: 59 !, ( Šaľa - 1. miesto, Štúrova Modra, natáčanie  v  STV  Bratislava, Kultúrne leto Bratislava).

Sezóna 1986 /87, 1987 / 88, Ruská ľudová rozprávka - VASILISA   PREKRÁSNA - počet predstavení: 29 ( Šaľa - 1.miesto = 7.víťazstvo na krajskej súťaži!, XII. Bábkarská Žilina celoslovenská súťaž- 4. účasť na celo-slovenskej súťaži!, Cena Osvetového ústavu Bratislava - neoficiálne druhé miesto).

Na protest proti nezmyselným útokom proti súboru a jeho repertoáru, sabotovanie účasti na zahraničných zájazdoch – napr. Monaco, Bulharsko, Švedsko - Fínsko atď. ukončil súbor v roku 1988 svoju existenciu po 264   predstaveniach, v ktorých účinkovali a šírili slávu Semerova najmä  títo členovia súboru : Jaroslav  Balogh, Renáta Baloghová, Anita a Ingrid Balážové, Gabriela Barusová, Juraj Belián, Monika a Štefan Bujdákovci, Denisa Bujdáková, Renáta Bužíková, Andrea Čapláková, Irena Farkašová, Milena  Fialková, Dobroslava Ficová, Janetta  Fialková,  Marta  Garajová, Mário  Garai, Aurel  Guliš,  Jana a Adriana Hatalové,  Milan  Hatala, Jana  Heverová, Andrej  Husár,  Iveta  Ivaničová, Marián, Karol a Gabika Kečkéšovci, Marián a Róbert Kasákovci,  Štefan  Klimák, Jaroslava Košáňová, Peter  Kozák, Andrea Lapčíková, Mária Leváková, Tibor, Dalibor a Helena Mihalíčkovci, Jana Michačová, Eva a Miroslava  Kocerové, Peter  Molnár, Nataša  Mokrášová, Slavomír  Péteri, Vierka  Preložníková, Ľuboš  Rozenberg, Slávka  Skačanová, Edita a Dáša Šebíkové, Oľga a Erik Šemelákovci, Marek Šemelák, Adriana Šemeláková, Jana Šimuneková, Miloš a Danka Šormanovci, Jozef Trnka, Diana Ujváriová, Valéria  Vadkertiová,  Jana, Milada a Miloš  Zavadzanovci. Členovia súboru boli žiaci ZŠ z obce Semerovo a Čechy.

 

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Práce žiakov vo formáte doc.

 

Radosť v rodine

  

 

Súťažím s hviezdičkou Orion

 

Mama, otec, chcem žiť v Európe

        

 

Cesta a ja - Renault Slovensko

 

 

Živá príroda

  

 

Súťaž SPP – Pozri, aký som šikovný

        

 

       

 

       

 

Región v škole, škola v regióne

     

 

  

 

CENA  OBCE  SEMEROVO, ako najvyššie ocenenie obce udelené

Štefanovi UJČEKOVI, In memoriam, za neúnavnú prácu pre Semerovo v rokoch 1927 -1983, učiteľovi a riaditeľovi školy, prvému predsedovi telovýchovnej jednoty, zakladateľovi Miestneho odboru MS a členskej základne Jednoty.

V Semerove dňa 15. decembra 2000

Ľudmile  UJČEKOVEJ, učiteľke a riaditeľke školy, za nesmierne úsilie pri výchove a vzdelávaní generácií Semerova v r. 1947 - 1988

V Semerove dňa 15. decembra 2000

Základnej škole v  SEMEROVE za príkladný rozvoj a  modernizáciu vzdelávania, rozvíjanie kultúrno–historického povedomia detí, úspešnú reprezentáciu obce a šírenie dobrého mena Semerova v  Slovenskej republike  v rokoch 1990 – 2002.

V Semerove, dňa 14. júna 2002

 

Cena starostu obce Semerovo udelená  žiakom a bývalým žiakom školy za úspešnú reprezentáciu

 

Janka SLOBODNÍKOVÁ na súťaži Slovenský Slávik 1994

  • Janke SLOBODNÍKOVEJ za úspešnú reprezentáciu obce na troch rozdielnych celoslovenských súťažiach /Slovenský Slávik 1994, víťazstvo v celoslovenskej súťaži Slovanská pieseň 1995, za úspešnú účasť na celoslovenskej súťaž Miss a Boy v Bratislave 1996.

  • Romanovi BUJDÁKOVI za reprezentáciu obce, ako hráč v prvoligovom mužstve FC LINCZ
  • Veronike BUJDÁKOVEJ za úspešnú reprezentáciu obce ako majsterka Slovenska v atletike
  • Alžbete HAVRANOVEJ za reprezentáciu obce a úspechy na celoštátnych výtvarných a literárnych súťažiach s medzinárodnou účasťou v rokoch 1995- 2000
  • Jindřichovi NOVOTNÉMU za vzornú reprezentáciu obce  ako majster Slovenska v súťaži O zlatú slnečnicu Hera v rokoch 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

     

 

Fórum pedagogiky 2006

.