Základná škola Semerovo, 941 32 SEMEROVO, Školská č. 110

držiteľka ,, Ceny obce SEMEROVO"

Školiace centrum INFOVEK-u

Home
Kontakt
Kde nás nájdete
Foto + Info
ŠCI 40UP FIT
Comenius 2005/2008
Comenius 2009/2011
História obce
História školy
Naša škola
Kronika
Úspechy
Školské projekty
Triedy
Pedag. zbor + krúžky
Rada školy
Žiacky parlament
Sponzori školy
Materská škola
Projekt EU
Projekty
 

Rada školy - zmena 30.3.2011

Členovia rady školy  2011 + stanovy 3. volebného obdobia

Členovia rady školy 2008 / 2012:

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za 

1.

JUDr.Helena Kontrová

predseda

nominovaná za Obec Semerovo

2.

Michaela Lisická

podpredseda

 zvolená za rodičov

3.

Ing. Mária Baloghová

členka

 zvolená za pedag. Pracovníkov

4.

Tatiana Jagerčíková

členka

 zvolená za rodičov

5.

Ing. Marek Šemelák

člen

 nominovaný za Obec Semerovo

6.

Viera Jančárová

členka

 nominovaná za Obec Čechy

7.

Dušan Bagala

člen

 nominovaný za Obec Semerovo

8.

Jozef Staudt

člen

 zvolený za pedag. pracovníkov

9.

Helena Balážová

členka

 zvolená za prev. pracovníkov

10.

Gabriela Žáčiková

členka

 zvolená za rodičov

 

Členovia rady školy 2004 / 2008:

Tatiana Jagerčíková

predsedníčka RŠ, rodič

Viera Jančárová

rodič

Gabriela Žáčiková

rodič

Ing. Mária Baloghová

pedagóg

PaedDr. Mária Velčická

pedagóg

Helena Balážová

prevádzkový pracovník

Anna Šuraniová

zástupca Obce

Ing. Peter Čelko

zástupca Obce

JUDr. Helena Kontrová

zástupkyňa Obce

Štatút rady školy (zip)