Základná škola Semerovo, 941 32 SEMEROVO, Školská č. 110

držitežka ,, Ceny obce SEMEROVO"

Školiace centrum INFOVEK-u

Home
Kontakt
Kde nás nájdete
Dôležité informácie
ŠCI 40UP FIT
Comenius 2005/2008
Comenius 2009/2011
História obce
História školy
Naša škola
Kronika
Úspechy
Školské projekty
Triedy
Pracovníci školy
Rada školy
Sponzori školy
Materská škola
Projekt EU
Projekty

 

 

 

 

 

SOCRATES - Creative Classrooms (Severné Írsko) 2004

 

 

SOCRATES/COMENIUS 1
školský rok 2005/ 2006 – Partnerstvo škôl
zaregistrované pod číslom : AC1.1/2005/52p-NR-1

 Projekt školy s názvom:
You and me, all together
Ty a ja, všetci spolu

 Koordinujúca škola

St. Patrick´s Primary School,
GORTIN, Spojené Krážovstvo – Severné Írsko

 Partnerské školy

Základná škola SEMEROVO, Slovenská republika, stretnutie 16. - 20.10.2006
Scoil na Croise Naofa, KILMACTHOMAS , Írsko
CP Nuestra Senora de la Antigua , CEBOLLA, Španielsko,
stretnutie 05.2006

Szkola Podstanowa 3, NISKO, Požsko,
stretnutie 12. - 15. 10.2005

          

 

The title of the project is :

You and me, all together.
Countries involved in the project are Spain, Slovakia, Republic of Ireland, Northern Ireland and Poland. The co-ordinator of the project is M. Mc Glinchey from Northern Ireland.

There are approximately 1000 children at the ages from 3 to 12 involved in project activities.

Pupils will be engaged in fallowing activities: they will learn new songs and games, will become familiar with each others games, they will compile a Dictionary of the most commonly used words.

The end product of the 3 year programm will be a book containing a collection of stories developed throughout the project.

 

NISKO 2005

.

 

CEBOLLA 2006

.

 

SOCRATES/COMENIUS 1
školský rok 2006/ 2007 – Partnerstvo škôl

 Projekt školy s názvom:
You and me, all together
Ty a ja, všetci spolu

 Koordinujúca škola

Základná škola SEMEROVO, Slovenská republika, stretnutie 16. - 21.10.2006
 

 Partnerské školy

CP Nuestra Senora de la Antigua , CEBOLLA, Španielsko, stretnutie 05.2006
Szkola Podstanowa 3, NISKO, Požsko,
stretnutie 12. - 15. 10.2005

Welcome to Semerovo

Prijatie na Obecnom úrade 16.10.2006
(Reception at municipal office)

Kolektív pedagógov Základnej školy Semerovo so svojimi kolegami z NISKA a CEBOLLY
(Educationalists team of ZS Semerovo together with their colleagues from NISKO & CEBOLLA)

Priajatie u predsedu NSK Doc. Ing. Milana BELICU PhD. 18. 10. 2004
(Admission by NSK chairman Doc. Ing. Milan BELICA PhD.)

Spoločná fotografia hostí z Cebolly a Niska, celého pedagogického zboru ZŠ Semerovo, s poslancami NR SR Tiborom Cabajom a Ing. Jánom Kovarčíkom a ministrom vnútra SR  JUDr. Róbertom Kaliňákom
(Visitors from Cebolla and Nisko, together with educationalists team of ZS Semerovo and Members of Parliament SR Tibor Cabaj and Ing. Jan Kovarcik, also with minister SR Judr. Robert Kalinak. )

 

.

 

NISKO 2007

Správa z plnenia projektu Socrates v dňoch 29. 4. – 4. 5. 2007 v NISKU Požsko
 

.

 

 

CP NUESTRA SENORA DE LA ANTIGUA - Cebolla
e-mail : 45000621.cp@edu.jccm.es

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - Nisko
e:mail : psp3nisko@op.pl

 

 

Comenius Dictionary

.

Podpis priatežstva v Nisku

.

 

 

.

Stretnutie v Cebolle

 

 

Fotografie zo záverečného stretnutia

.

 

Zhodnotenie záverečného stretnutia