Kontaktné údaje Základnej školy Semerovo č. 110

Kontaktné údaje zriaďovateža Obec Semerovo, 941 32 Semerovo č. 345 

ˇ       Telefóny:                                       +(00) 421  (0) 35/64 741 01                     

035/64 500 11

035/64 500 80

ˇ       Fax telefón, odkazovač:                                 035/ 64 500 10

ˇ       E-mail:                                         obec.semerovo@stonline.sk

ˇ      www.semerovo.sk

ˇ       Mobil starostu obce:                            +(00)421 (0)905 634 035

 

Základná škola Semerovo, 941 32 SEMEROVO, Školská č. 110

držitežka ,, Ceny obce SEMEROVO"

Školiace centrum INFOVEK-u

Home
Kontakt
Kde nás nájdete
Dôležité informácie
ŠCI 40UP FIT
Comenius 2005/2008
Comenius 2009/2011
História obce
História školy
Naša škola
Kronika
Úspechy
Školské projekty
Triedy
Pracovníci školy
Rada školy
Sponzori školy
Materská škola
Projekt EU
Projekty