Základná škola Semerovo, 941 32 SEMEROVO, Školská č. 110

držiteľka ,, Ceny obce SEMEROVO"

Školiace centrum INFOVEK-u

Home
Kontakt
Kde nás nájdete
Dôležité informácie
ŠCI 40UP FIT
Comenius 2005/2008
Comenius 2009/2011
História obce
História školy
Naša škola
Kronika
Úspechy
Školské projekty
Triedy
Pracovníci školy
Rada školy
Sponzori školy
Materská škola
Projekt EU
Projekty

Fórum pedagogiky v Bratislave

Podpredseda NRSR Béla Bugár

Podpredseda NRSR Béla Bugár

Ing.František Tóth štátny tajomník MŠ SR

Ing.František Tóth štátny tajomník MŠ SR

E.J otec biskup Baláž

E.J otec biskup Baláž

Doc. Mgr. Martin FRONC, PhD. minister školstva v sprievode RNDr. Igor Gallus, riaditeľ odboru MŠ SR

Doc. Mgr. Martin FRONC, PhD. minister školstva v sprievode RNDr. Igor Gallus, riaditeľ odboru MŠ SR

Mgr.  Ľubo Roman predseda BVÚC

Mgr.  Ľubo Roman predseda BVÚC

Prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc., Dr.h.c., akademik Slovenskej akadémie vied
vedúci kancelárie prezidenta SR

Prof. JUDr. Milan ČIČ, DrSc., Dr.h.c., akademik Slovenskej akadémie vied
vedúci kancelárie prezidenta SR