Základná škola Semerovo, 941 32 SEMEROVO, Školská č. 110

držitežka ,, Ceny obce SEMEROVO"

Školiace centrum INFOVEK-u

Home
Kontakt
Kde nás nájdete
Foto + Info
ŠCI 40UP FIT
Comenius 2005/2008
Comenius 2009/2011
História obce
História školy
Naša škola
Kronika
Úspechy
Školské projekty
Triedy
Pedag. zbor + krúžky
Rada školy
Žiacky parlament
Sponzori školy
Materská škola
Projekt EU
Projekty

OZNAMY

Zákonná povinnos zverejňova zmluvy, faktúry, objednávky a verejného obstarávania.

Prázdniny 2010 / 2011

Prázdniny 2011 / 2014

Monitor 9

Monitor 9 - Krajské výsledky

Správa za rok 2010