ZÁKLADNÁ  ŠKOLA  SEMEROVO  č. 110
941 32 SEMEROVO

držiteľka  najvyššieho ocenenia obce

,, CENY  OBCE   SEMEROVO “

Home
Kontakt
Kde nás nájdete
Foto + Info
ŠCI 40UP FIT
Comenius 2005/2008
Comenius 2009/2011
História obce
História školy
Naša škola
Kronika
Úspechy
Školské projekty
Triedy
Pedag. zbor + krúžky
Rada školy
Žiacky parlament
Sponzori školy
Materská škola
Projekt EU
Projekty

 

Projektové aktivity

   

 

.

 

 

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO   FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU

Výzva na predkladanie ponúk k podprahovej zákazke "Zariadenie a vybavenie projektu ESF – Príprava nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT"

Výzva na predkladanie ponúk k podprahovej zákazke "E-learningový vzdelávací portál a zabezpečenie jeho implementácie"  projektu ESF – Príprava nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT"

Výzva didaktické pomôcky

Ďalšie zmluvy