Základná škola Semerovo, 941 32 SEMEROVO, Školská č. 110

držiteľka ,, Ceny obce SEMEROVO"

Školiace centrum INFOVEK-u

Home
Kontakt
Kde nás nájdete
Dôležité informácie
ŠCI 40UP FIT
Comenius 2005/2008
Comenius 2009/2011
História obce
História školy
Naša škola
Kronika
Úspechy
Školské projekty
Triedy
Pracovníci školy
Rada školy
Sponzori školy
Materská škola
Projekt EU
Projekty
 

Rímsky kameň s torzom nápisu z roku 229 po Kristu z čias Marca Aurélia Severa Alexandra Zbožného.

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo v roku 1998 kameň vyňať zo steny v snahe záchrany vzácnej pamiatky a zreštaurovať Romanom Greškovičom z Komárna so súhlasom Pamiatkovej správy Nové Zámky a Rím. kat. far. úradu. Kameň bol vložený na nové suché miesto v stene kostola dňa 19.11.1998 a slávnostne odhalený 29. 8. 1999.

Na tabuli z obdobia rímskych provincií je nápis, ktorý v preklade znamená: Imperátor a cisár Marcus Aurélius Severus Alexander Zbožný, šťastný, vznešený, veľkňaz, tribúnskou mocou (obdarený) po ôsmy raz, konzulskou mocou tretí raz, otec vlasti...

Historickú hodnotu kameňa z r. 229 po Kristu. dokazujú: "Limes Romanus - autor Vojtech Ondrouch 1938", "Nápisy hornej Panónie, ktoré sa chránia a opatrujú v zadunajskom Slovensku autori Jozef Češka a Radislav Hošek 1967", "Archeologický ústav Nitra pod č.P-33650, P-333651". Vápencový kameň 0,47 x 0,98 metra s písmom výšky 0,05 m má veľmi poškodený text, ktorý je uzavretý do dvoch zvinutých polkruhov z dvoch strán, do ktorých je vložený umelecký kvet.

Kameň je voľne dostupný návštevníkom, na Obecnom úrade sa nachádza kópia a dokumenty.